Văn chương Nguyễn Bình Phương

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trữ lượng văn chương Nguyễn Bình Phương luôn là một trữ lượng độc lập do chính ngòi bút của anh tạo nên. Sự độc lập luôn được hình thành, được bổ sung và cũng luôn loại trừ những gì non yếu, tha hóa, phù phiếm từ chính những sáng tác của anh. Một ngòi bút cá tính như anh, đương nhiên nguyên tắc độc lập của mỗi tác phẩm, của một tập hợp tác phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Từ các tác phẩm độc lập, nếu là những tác phẩm xoàng, bạn đọc sẽ nhận ngay ra sự lý tính của ngưòi sáng tác.

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Văn chương Nguyễn Bình Phương

Từ các tác phẩm độc lập nếu đạt tầm vóc, sẽ thấy rõ sự đặc sắc, độc đáo và những giá trị nghệ thuật mà nó mang lại. Văn chương anh Bình Phương đang tịnh tiến ở trường hợp này. Trong suy nghĩ của tôi, chỉ một thời gian không xa nữa, vối nội lực sáng tạo của anh, chúng ta sẽ có một cái gi đó về văn xuôi đương đại, một cái gì đó mà phải nói thật rằng chúng ta đã chờ đợi từ lâu, không phải để phủ định những thành tựu văn xuôi trước đó mà là một bước phát triển tiếp nối.

Sự phát triển bao giờ cũng là tiếp nhận – đào thải và sáng tạo. Sự phát triển của văn học nghệ thuật nói chung, văn xuôi nói riêng ở ta nhìn chung là chậm, có thòi gian dài không nhúc nhích, thậm chí có lúc đi xuống. Tại sao chúng ta chưa có những nhà văn tầm cỡ quốc gia, khu vực, thế giới trong ngày hôm nay, khuyết điểm là do đâu. Thòi thế không nảy sinh ư? Học vấn không đáp ứng ư? Điều kiện xã hội không đạt đủ ư? Hay là không có tự do sáng tác, bị khoanh cấm, bị định hưóng, bị dung dưỡng hay các ngòi bút SỢ hãi, hoặc các nhà văn tầm cỡ còn ẩn dật…

tác phẩm nghệ thuật

Chắc chắn không có một ai trả lòi xác đáng được vấn đề trên. Vấn đề tác giả tầm vóc, tác phẩm tầm vóc đang là một bài toán khó. Thường thì để giành thắng lợi trong một cuộc chiến tranh, sự được mất, hy sinh, đúng sai, tốt xấu, thiện ác của bên thắng so vối sự được mất, hy sinh, đúng sai, tốt xấu, thiện ác của bên thua là vô cùng mong manh sợi tóc – văn chương chắc rằng cũng không khác thế, bên này và bên kia của tầm vóc cũng vô cùng kẽ tóc đường tơ.

Chuoivatlytrilieu.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*