Những thách thức đối với nhà văn viết về tiểu thuyết lịch sử

nhà văn tiểu thuyết lịch sử

Tiếng hô Sát Thát vang rền rờn rợn mặt sông. Đội Tống binh của tưóng Triệu Trung đang chuẩn bị nhận lệnh tiên phong đánh địch. Cũng chính lúc ấy, vương nhận được thông tin toàn bộ hải thuyền của Toa Đô đang tiến đến gần và bọn chúng vẫn chưa biết đại quân ta sẵn sàng nghênh chiến. Bình tĩnh để đoàn thuyền nặng nề của nguyên soái lừng danh Toa Đô tiến hẳn vào trận địa, Trần Nhật Duật mới cho nổ pháo lệnh và trút đại bác lên thuyền địch. Quá bất ngờ, quân Toa Đô lúng túng kinh hãi không hiểu quân nhà Trần ở đâu như từ trên trời rơi xuống, dưới lòng sông chui lên nhan nhản trút bão lửa xuống đầu chúng.

nhà văn tiểu thuyết lịch sử

Những thách thức đối với nhà văn viết về tiểu thuyết lịch sử

Càng kinh hãi hơn khi sau những loạt đại bác là một đoàn quân Tống, quần áo Tông, cờ hiệu Tống ào ạt, vun vút trên những thuyền nhỏ lăn xả vào soái thuyền Toa Đô. Quân ta càng đánh càng hăng, giặc càng đánh càng núng thế. Trong lúc giặc thập phần nguy ngập thì 0 Mã Nhi kịp đến viện trợ Toa Đô. Đã có tính toán từ trưốc, Trần Nhật Duật tung đội quân do hổ tướng Nguyễn Khoái dẫn đầu xông thẳng vào đoàn quân cứu viện của 0 Mã Nhi vối khí thế không gì cản nổi. Trận đánh ngày càng ác liệt, tỷ lệ quân sô’ ta và địch sít soát nhau nhưng ta dần thắng thế vì lòng quân mỗi lúc một hăng và dân binh ùn ùn kéo đến tiếp viện. Kết thúc trận đánh, ta tiêu diệt và bắt sống địch ước lượng hơn ba vạn, chiến thuyền gần hai trăm, binh khí chất cao như một ngọn đồi, Toa Đô và 0 Mã Nhi phải bỏ lính chạy tháo thân gây nên một thảm cảnh kinh hoàng cũng là tiền đề cho những chuỗi thất bại kế tiếp.

Sử sách không ghi chép kỹ lưỡng về chiến thắng Hàm Tử nhưng chắc chắn đây phải là một trong những trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử chiến thắng Nguyên – Mông lần thứ hai bởi khi ấy địch còn rất mạnh, quân ta tác chiến lớn trận đầu tiên trong công cuộc tổng phản công. Tương quan lực lượng quân địch có phần nhỉnh hơn (quân ta khoảng năm vạn, quân địch khoảng hơn bảy vạn). Đội quân Toa Đô vốn rất thiện chiến đường thủy (Toa Đô được cử đi đánh dẹp Chiêm Thành bằng đường thủy vừa phá vỡ ải Nghệ An, 0 Mã Nhi là một danh tưống thủy quân của Nguyên – Mông).

bộ tiểu thuyết lịch sử

Trận đánh đã phải kéo dài suốt từ mờ sáng tối nửa đêm, khi chủ tướng bỏ chạy giặc đã đầu hàng và bị bắt rất nhiều. Trận nàv cho thấy khả năng đánh địch đôi công tổng hợp thủy bộ của Trần Nhật Duật là hết sức kiệt xuất, ông đã không tung toàn bộ lực lượng giáp chiến năm ăn năm thua mà chuẩn bị thành nhiều thê đội (Triệu Trung – Chiêu Thành Vương – Nguyễn Khoái…) để lần lượt tung vào tác chiến trong khi lão tướng Toa Đô dù thiện chiến và lão luyện (cũng chuẩn bị thê đội dự bị là 0 Mã Nhi) mà vẫn chịu thảm bại trưóc đức ông Hoàng Sáu.

chuoivatlytrilieu.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*