Tổng Quan VLTL

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Ngày 17/04/2014 12:05:14
Định nghĩa và phân loại vật lý trị liệu là một vấn đề khá nan giải. Bạn đọc có thể tự trải nghiệm điều đó qua các công cụ tìm kiếm trên mạng, không chỉ bằng tiếng Việt mà cả bằng tiếng Anh. Theo từ điển Oxford, vật lý trị liệu điều trị bệnh, tổn thương và thương tật bằng các phương tiện vật lý như xoa bóp, nhiệt độ và vận động hơn là thuốc và phẫu thuật. Còn từ điển Merriam-Webster, thuộc Công ty từ điển và bách khoa thư Britannica lừng danh, thì định nghĩa vật lý trị liệu điều trị bệnh, tổn thương hoặc tàn tật bằng các công cụ vật lý hoặc cơ học, như xoa bóp, vận động, nước, ánh sáng, nhiệt và điện ...
VIÊM, SỬA CHỮA VÀ LÀNH TỔ CHỨC
Ngày 17/04/2014 12:08:39
Tổn thương dẫn tới phản ứng viêm, sửa chữa và lành tổ chức, xảy ra tương đối giống nhau tại các tổ chức khác nhau. Diễn tiến của quá trình phụ thuộc vào loại hình và vị trí thương tổn, trạng thái nội môi, tổn thương cấp hoặc mạn tính. Mục đích cuối cùng là khôi phục trạng thái chức năng ban đầu, bằng cách loại bỏ yếu tố gây tổn thương, thay thế tổ chức bệnh lý và tái sinh các cấu trúc không bệnh lý. ...