Điện Trị Liệu

ỨNG DỤNG THẤU NHIỆT CAO TẦN TRONG LÂM SÀNG
Ngày 17/04/2014 12:17:41
Trước tiên cần lưu ý rằng, trong hầu hết trường hợp, khả năng ứng dụng của thấu nhiệt sóng ngắn và vi sóng tương tự như các tác nhân tạo nhiệt khác trong lâm sàng, như siêu âm hoặc các mô thức nhiệt bề mặt. Giống thấu nhiệt sóng ngắn xung, thấu nhiệt vi sóng xung cũng có một số tác dụng phi nhiệt, tuy nhiên các nghiên cứu RCT tiêu chuẩn chưa ủng hộ các tác dụng này. ...