Vận Động Trị Liệu

ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ TÁC DỤNG CỦA KÉO GIÃN
Ngày 17/04/2014 11:27:16
Như một can thiệp điều trị để duy trì và tăng độ linh động, nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kéo giãn. Chúng bao gồm: tư thế và sự cố định của cơ thể khi khéo giãn; cường độ, thời gian, tốc độ, tần suất và phương pháp kéo giãn; và sự tích hợp kỹ thuật tạo thuận hoặc ức chế cảm thụ bản thể thần kinh cơ và hoạt động chức năng vào chương trình kéo giãn ...