Vận Động Trị Liệu

QUY TRÌNH TẬP TĂNG SỨC BỀN TỔNG QUÁT
Ngày 17/04/2014 11:02:24
Trong điều kiện hóa ưa khí, một quy trình vận động được lên kế hoạch cẩn thận có thể tăng sự sung sức cho người bình thường, làm chậm quá trình giảm chức năng người cao tuổi và tái điều kiện hóa người đau yếu hoặc bị bệnh mạn tính. Quy trình vận động luôn bao gồm ba giai đoạn: khởi động, tập luyện ưa khí và hồi phục (điều hòa). ...