Vận Động Trị Liệu

HIỆU SUẤT CƠ VÀ NGUYÊN LÝ TẬP KHÁNG TRỞ
Ngày 17/04/2014 11:20:22
Hiệu suất cơ, hoặc sự thực hiện của cơ, là khả năng sinh công của cơ. Về mặt trị số, công là tích số của lực tác dụng và quãng đường mà vật đi được dưới tác dụng của lực. Mặc dù đơn giản về mặt định nghĩa, hiệu suất cơ là một phức hợp các vận động chức năng và liên quan với mọi hệ thống trong cơ thể. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất cơ bao gồm chất lượng hình thái của cơ; các tác dụng thần kinh, hóa sinh và cơ sinh học; các chức năng chuyển hóa, tim mạch, hô hấp, nhận thức và cảm xúc ...