Điện Trị Liệu

NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA ĐIỆN TRỊ LIỆU
Ngày 17/04/2014 11:51:53
Trong vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, điện trị liệu có thể hiểu theo hai cách. Theo cách hiểu thứ nhất, đó là các phương pháp dùng kích thích điện trong thực hành lâm sàng, như kích thích điện thần kinh cơ, viết tắt theo tiếng Anh là NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation), để tạo sự co cơ; hoặc kích thích thần kinh bằng điện qua da, viết tắt theo tiếng Anh là TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), để giảm đau ...