Vận Động Trị Liệu

NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU
Ngày 17/04/2014 11:30:08
Như một trong nhiều quy trình can thiệp mà nhà vật lý trị liệu sử dụng để điều trị bệnh nhân hoặc chăm sóc khách hàng, vận động liệu pháp đóng vai trò nền tảng và nằm ở tâm điểm của một chương trình được thiết kế chuyên biệt để cải thiện hoặc khôi phục chức năng hoặc ngăn ngừa loạn chức năng của các đối tượng cần chăm sóc và chữa trị. ...