Tổng Quan VLTL

VIÊM, SỬA CHỮA VÀ LÀNH TỔ CHỨC
Ngày 17/04/2014 12:08:39
Tổn thương dẫn tới phản ứng viêm, sửa chữa và lành tổ chức, xảy ra tương đối giống nhau tại các tổ chức khác nhau. Diễn tiến của quá trình phụ thuộc vào loại hình và vị trí thương tổn, trạng thái nội môi, tổn thương cấp hoặc mạn tính. Mục đích cuối cùng là khôi phục trạng thái chức năng ban đầu, bằng cách loại bỏ yếu tố gây tổn thương, thay thế tổ chức bệnh lý và tái sinh các cấu trúc không bệnh lý. ...