Phương Pháp Khác

ĐIỀU TRỊ NỀ BẰNG NÉN ÉP CÁCH HỒI
Ngày 17/04/2014 11:58:57
Khi bị tổn thương kín, những thay đổi tại chỗ và xung quanh vùng tổn thương sẽ tác động tới sự tích lũy dịch và protein ngoại bào tại vùng gian bào tại chỗ. Tác dụng trực tiếp của tổn thương bao gồm chết tế bào, chảy máu, tăng chất trung gian hóa học để khởi phát và hướng dẫn quá trình lành tổ chức, và thay đổi dòng điện tại tổ chức địa phương (dòng điện vết thương). Giai đoạn đầu tiên của quá trình lành tổ chức là viêm, với các đặc tính sưng, nóng, đỏ và đau. Thêm nữa, cũng thường xảy ra sự giảm hoặc mất chức năng. ...