Điện Trị Liệu

KÍCH THÍCH ĐIỆN THẦN KINH CƠ
Ngày 17/04/2014 11:48:44
Bất cứ thiết bị điện nào, dù là thiết bị điện thế cao, điện thế thấp, dòng hai pha, dòng lai hoặc dòng TENS, đều có thể dùng để kích thích cơ. Sự tiện dụng và hiệu quả của thiết bị phụ thuộc vào sự phù hợp của nó với quy trình và mục tiêu điều trị cụ thể ...