Vận Động Trị Liệu

TẬP LUYỆN THĂNG BẰNG
Ngày 28/05/2014 22:27:35
Nhiều yếu tố cần xem xét khi xác định chương trình can thiệp vận động để cải thiện khả năng thăng bằng. Hầu hết các chương trình can thiệp đều dùng tiếp cận đa hệ thống. Chẳng hạn với người nằm lâu do bệnh tật cần một chương trình bao gồm kéo giãn chân và thân để cải thiện tư thế và độ linh động; tập làm mạnh cơ để cải thiện hiệu suất cơ; và các hoạt động thăng bằng chức năng, động để cải thiện khả năng thực hiện các sinh hoạt hàng ngày một cách hiệu quả. ...