Phương Pháp Khác

MỘT SỐ KỸ THUẬT DI ĐỘNG VÀ KÉO KHỚP
Ngày 17/04/2014 12:21:51
Trong một số hình minh họa về di động và kéo dưới đây, cần lưu ý cách đặt tay, phần được giữ cố định S (stabilization), hướng trượt G (gliding), hướng kéo T (traction) và hướng quay R (rotation). Chúng có thể dùng để tham khảo trong quá trình ứng dụng trong lâm sàng. ...