Phương Pháp Khác

TÁC DỤNG VẬT LÝ CỦA KÉO CỘT SỐNG
Ngày 17/04/2014 12:19:51
Kéo cột sống được dùng khá thường xuyên trong vật lý trị liệu (hình 1). Tác dụng cơ bản của kỹ thuật là tác dụng cơ học. ...