Tổng Quan VLTL

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Ngày 17/04/2014 12:05:14
Định nghĩa và phân loại vật lý trị liệu là một vấn đề khá nan giải. Bạn đọc có thể tự trải nghiệm điều đó qua các công cụ tìm kiếm trên mạng, không chỉ bằng tiếng Việt mà cả bằng tiếng Anh. Theo từ điển Oxford, vật lý trị liệu điều trị bệnh, tổn thương và thương tật bằng các phương tiện vật lý như xoa bóp, nhiệt độ và vận động hơn là thuốc và phẫu thuật. Còn từ điển Merriam-Webster, thuộc Công ty từ điển và bách khoa thư Britannica lừng danh, thì định nghĩa vật lý trị liệu điều trị bệnh, tổn thương hoặc tàn tật bằng các công cụ vật lý hoặc cơ học, như xoa bóp, vận động, nước, ánh sáng, nhiệt và điện ...