Đau

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU TRỊ ĐAU BẰNG HÓA TRỊ LIỆU VÀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Ngày 17/04/2014 12:30:06
Có rất nhiều phương pháp để kiểm soát và điều trị đau. Tuy nhiên chúng có thể được phân loại theo năm nhóm chính: (1) hóa trị liệu; (2) ngoại khoa và các kỹ thuật can thiệp; (3) vật lý trị liệu - phục hồi chức năng; (4) tâm lý trị liệu; và (5) y học thay thế và bổ sung. Dưới đây là khái quát về cơ chế của hóa trị liệu và vật lý trị liệu (hình 1). ...