Đau

ĐÁNH GIÁ ĐAU
Ngày 17/04/2014 11:53:37
Đánh giá là thành tố quan trọng nhưng cũng đầy thách thức của một kế hoạch kiểm soát đau bất kỳ. Đánh giá đau cần xác định được nguyên nhân, vị trí, cường độ và thời gian đau, cũng như mức độ ảnh hưởng của đau đối với sức khỏe người bệnh ...
CƠ CHẾ ĐAU (TIẾP THEO)
Ngày 17/04/2014 11:55:13
Từ sừng sau, xung động đau bắt chéo sang sừng trước tủy gai đối bên và dẫn truyền lên não theo các bó thần kinh khác nhau. Các tế bào xuất chiếu từ tủy gai truyền tín hiệu đau lên đồi thị qua bó gai thị; lên thể lưới, trung não và dưới đồi qua các bó lưới gai, gai trung não và gai dưới đồi (hình 6). Từ đó tín hiệu truyền theo sợi thứ ba lên hệ viền và vỏ não, nơi chúng được giải đoán là đau. ...
CƠ CHẾ ĐAU
Ngày 17/04/2014 11:56:24
Khi mô bị tổn thương, thông tin được truyền về hệ thần kinh trung ương và được giải đoán là đau. Hiện chưa rõ thông tin đó được giải đoán như thế nào. Ngoài ra, có thể thấy đau khi không có kích thích (chẳng hạn đau chi ma), cũng như có kích thích mà thấy không đau (như trong một số nghi lễ tôn giáo) ...
KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU TRỊ ĐAU BẰNG HÓA TRỊ LIỆU VÀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Ngày 17/04/2014 12:30:06
Có rất nhiều phương pháp để kiểm soát và điều trị đau. Tuy nhiên chúng có thể được phân loại theo năm nhóm chính: (1) hóa trị liệu; (2) ngoại khoa và các kỹ thuật can thiệp; (3) vật lý trị liệu - phục hồi chức năng; (4) tâm lý trị liệu; và (5) y học thay thế và bổ sung. Dưới đây là khái quát về cơ chế của hóa trị liệu và vật lý trị liệu (hình 1). ...
ĐỊNH NGHĨA ĐAU
Ngày 17/04/2014 12:31:36
Đau là nguyên nhân phổ biến nhất khiến người bệnh tìm đến các cơ sở điều trị và phục hồi. Số liệu của Hội đau Mỹ và Hội nghiên cứu đau quốc tế cho thấy, hơn 80% bệnh nhân tìm đến cơ sở y tế vì đau. Nhiều bệnh nhân khiếm khuyết thần kinh hoặc vận động cũng thường bị đau; trong đó phần lớn xem kiểm soát đau là mục tiêu điều trị căn bản. Đau gia tăng khiếm khuyết thực thể, hạn chế khả năng lao động, sinh hoạt và giải trí, do đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống. ...