Đau

CƠ CHẾ ĐAU (TIẾP THEO)
Ngày 17/04/2014 11:55:13
Từ sừng sau, xung động đau bắt chéo sang sừng trước tủy gai đối bên và dẫn truyền lên não theo các bó thần kinh khác nhau. Các tế bào xuất chiếu từ tủy gai truyền tín hiệu đau lên đồi thị qua bó gai thị; lên thể lưới, trung não và dưới đồi qua các bó lưới gai, gai trung não và gai dưới đồi (hình 6). Từ đó tín hiệu truyền theo sợi thứ ba lên hệ viền và vỏ não, nơi chúng được giải đoán là đau. ...
CƠ CHẾ ĐAU
Ngày 17/04/2014 11:56:24
Khi mô bị tổn thương, thông tin được truyền về hệ thần kinh trung ương và được giải đoán là đau. Hiện chưa rõ thông tin đó được giải đoán như thế nào. Ngoài ra, có thể thấy đau khi không có kích thích (chẳng hạn đau chi ma), cũng như có kích thích mà thấy không đau (như trong một số nghi lễ tôn giáo) ...