Kỹ Thuật Thư Giãn

TÂM LÝ TRỊ LIỆU LÀ GÌ?
Ngày 17/04/2014 12:28:51
Quan niệm truyền thống về bệnh tật tập trung chủ yếu vào các yếu tố thể chất của sức khỏe và dùng các can thiệp ngoại khoa, hóa dược và vật lý trị liệu - phục hồi chức năng để duy trì, phục hồi và cải thiện tình trạng sức khỏe con người. Tuy nhiên trong những năm gần đây, càng ngày càng nhận thấy rằng, các yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng, không những với sức khỏe tinh thần, mà còn với sức khỏe thể chất của con người. Khi bị bệnh hoặc tổn thương nặng, bệnh nhân dễ mắc phải các vấn đề tâm lý như lo âu hoặc trầm cảm. Chúng có ảnh hưởng xấu tới các chức năng tâm sinh lý, do đó cản trở quá trình hồi phục sau tổn thương và bệnh tật. ...