VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU

TẬP LUYỆN THĂNG BẰNG

Nhiều yếu tố cần xem xét khi xác định chương trình can thiệp vận động để cải thiện khả năng thăng bằng. Hầu hết các chương trình can thiệp đều dùng tiếp cận đa hệ thống. Chẳng hạn với người nằm lâu do bệnh tật cần một chương trình bao gồm kéo giãn chân và thân để cải thiện tư thế và độ linh động; tập làm mạnh cơ để cải thiện hiệu suất cơ; và các hoạt động thăng bằng chức năng, động để cải thiện khả năng thực hiện các sinh hoạt hàng ngày một cách hiệu quả.

ĐIỆN TRỊ LIỆU

ỨNG DỤNG THẤU NHIỆT CAO TẦN TRONG LÂM SÀNG

Trước tiên cần lưu ý rằng, trong hầu hết trường hợp, khả năng ứng dụng của thấu nhiệt sóng ngắn và vi sóng tương tự như các tác nhân tạo nhiệt khác trong lâm sàng, như siêu âm hoặc các mô thức nhiệt bề mặt. Giống thấu nhiệt sóng ngắn xung, thấu nhiệt vi sóng xung cũng có một số tác dụng phi nhiệt, tuy nhiên các nghiên cứu RCT tiêu chuẩn chưa ủng hộ các tác dụng này.

ĐAU

ĐỊNH NGHĨA ĐAU

Đau là nguyên nhân phổ biến nhất khiến người bệnh tìm đến các cơ sở điều trị và phục hồi. Số liệu của Hội đau Mỹ và Hội nghiên cứu đau quốc tế cho thấy, hơn 80% bệnh nhân tìm đến cơ sở y tế vì đau. Nhiều bệnh nhân khiếm khuyết thần kinh hoặc vận động cũng thường bị đau; trong đó phần lớn xem kiểm soát đau là mục tiêu điều trị căn bản. Đau gia tăng khiếm khuyết thực thể, hạn chế khả năng lao động, sinh hoạt và giải trí, do đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống.